Kurzy pro děti

Naše škola také organizuje kurzy pro děti v naší škole a v mateřských školkách. Kurzy pro menší děti probíhají obvykle 45 nebo 60 minut týdně.
Cílem je seznámit děti s angličtinou formou hry, naučit je základní slovíčka a především si vybudovat kladný vztah k jazyku. Děti se naučí reagovat na pozdrav, představit se, reagovat na základní pokyny a osvojí si základní slovní zásobu (pozdravy, barvy, členy rodiny, jídlo, zvířata, přídavná jména atd.)
Výuka probíhá pomocí obrázků, her, básniček, písniček a pohybových aktivit. Pro výuku slovíček používáme obrazový pracovní sešit Zig-Zag Islan.
Výuka probíhá pomocí obrázků, her, básniček, písniček a pohybových aktivit. Pro výuku slovíček používáme obrazový pracovní sešit Zig-Zag Islan. Starší děti jsou vyučovány podle naší Učebnice angličtiny pro děti. Výuka probíhá 60 minut nebo 2 vyučovací hodiny týdně, dle věku dětí.