Ochrana osobních údajů (GDPR)

Kurzy pro firmy

Vyučujeme také firemní kurzy, buď v prostorách naší školy, nebo v sídlech firem.
Kurzy jsou většinou buď 60ti minutové, nebo 2 x 45 minut týdně v jednom vyučovacím bloku.
Obsah kurzu se stanovuje na základě dohody před zahájením výuky. Kurzy mohou být vícečlenné, nebo individuální. Vyučujeme jak všeobecnou, tak i odbornou slovní zásobu. V rámci těchto kurzů probíhá pravidelné měsíční monitorování docházky, testování a na závěr školního roku hodnocení dosažených znalostí dle Společného evropského referenčního rámce.
 
Tel.: +420 564 034 366
E-mail: js@uhermanu.cz
Hana Menzelová - Jazyková škola Jihlava
Smetanova 10, 586 01 Jihlava
IČO/DIČ: 64526763 / CZ6755061335