Individuální kurzy

Délka individuálních kurzů se pohybuje v rozmezí 45 minut až 2 x 45 minut týdně. Konkrétní rozsah, obsah a cíl kurzu se stanovuje na základě pohovoru se zájemcem o kurs. Efektivita individuálních kurzů je mnohem vyšší než u skupinových kurzů, proto je tento typ kurzů vhodný pro klienty, kteří chtějí dosáhnout pokroku rychleji. Při této výuce využíváme materiály na základě individuálních potřeb klienta a zaměření kurzů je flexibilní.