Metodika

Systém výuky na naší škole je založen na vzájemné komunikaci mezi studentem a učitelem ve vyučovaném jazyku. Jak slovní zásoba, tak i gramatické jevy jsou procvičovány komunikativní metodou. Konečná skladba hodin je vždy přizpůsobena aktuálním požadavkům a potřebám klientů s cílem kontinuálně navazovat na probranou látku a postupně prohlubovat stávající znalosti. Kromě námi vydaných učebnic při výuce mimo jiné používáme:
• obrazové materiály A3 na procvičování gramatických jevů a slovní zásoby
• tematické obrázkové materiály formátu A3
• testy na procvičování a opakování probrané látky
• poslech audio
• materiály v multimediální učebně
Adrenalinové sporty 1
Adrenalinové sporty 2
Business English
Obchodní němčina
Přítomný čas prostý
Průběh porad v NJ