Nabídka kurzů

Systém výuky na naší škole je založen převážně na komunikativní metodě.
Je podepřen knihami a materiály, které vytváříme vlastními silami na základě dlouholetých zkušeností. Chod školy, způsob výuky a formu vyučovacích podkladů ovlivňují nejen zaměstnanci firmy, ale také její zakladatelé, kteří se od založení školy až do dnešních dnů výuky aktivně účastní.
Kromě námi vydaných učebnic při výuce mimo jiné používáme:
a) obrazové materiály A3 na procvičování gramatických jevů či slovní zásoby
b) obrazové materiály A3 se články pro porozumění čtenému textu a rozšiřování slovní zásoby
c) tematické obrázkové materiály formátu A3
d) testy na procvičování a opakování probrané látky
e) poslech audio
f) možnost využívat materiály v multimediální učebně
Individuální kurzy
Kurzy pro děti
Kurzy pro veřejnost
Firemní kurzy