Kurzy pro veřejnost

Kurzy pro veřejnost probíhají v odpoledních a večerních hodinách. Zájemci si mohou vybrat dvouhodinový kurs (1 x 2 vyučovací hodiny týdně) nebo 3 hodinový kurs (1 x 3 vyučovací hodiny týdně) v jednom vyučovacím bloku. Kurzy jsou maximálně šestičlenné.
- kurzy probíhají po celý školní rok, tj. od 1. září do 30. června
- zápis na nový školní rok probíhá od druhé poloviny května
- do těchto kurzů lze přistoupit kdykoliv i během školního roku
Kurzy pro veřejnost probíhají většinou v těchto časech:
15:15 - 16:45 hodin
17:00 - 18:30 hodin
18:45 - 20:15 hodin